Albert Vigoleis Thelen
Home

Welkom op vigoleis.nl 

Op deze website vindt u meer informatie over de Duitse schrijver Albert Vigoleis Thelen en zijn werken. Deze website is het initiatief van het Thelen Genootschap. Het Thelen Genootschap zet zich in om de werken van Thelen in het Nederlands uit te geven. Zo heeft het Thelen Genootschap i.s.m. Uitgeverij Het Tweede Gezicht een heruitgave verzorgd van Het eiland van het tweede gezicht. Deze heruitgave is momenteel alleen nog beschikbaar als e-boek en luisterboek. Kijk voor meer informatie onder het kopje "Het eiland van het tweede gezicht".

In het voorjaar van 2016 heeft het Thelen Genootschap het initiatief genomen tot het doen vertalen van Thelens tweede meesterwerk: Der Schwarze Herr Bahßetup. Vertaler Wil Boesten, die eerder Het eiland op briljante wijze vertaalde, heeft zich bereid gevonden deze bijzondere vertaling op zich te nemen. De uitgave zal door Uitgeverij Cossee verzorgd worden. 

Het Thelen Genootschap heeft fondsen verzameld om deze uitgave mogelijk te maken. De vertaling zal in oktober 2018 verschijnen bij Uitgeverij Cossee. 

 

September 2018

Het manuscript van De zwarte heer Bazetub zit in de laatste fase van het publicatieproces. Door omstandigheden is de verschijningsdatum verschoven naar begin november. De verwachting is dat de feestelijke presentatie half november zal plaatsvinden. De zwarte heer Bazetub is alvast te reserveren op bol.com.

Het mooie vooruitzicht op de verschijning van De zwarte heer Bazetub werd deze week helaas overschaduwd door het droevige bericht van het overlijden van Hessel Bouman. Hessel is de samensteller van het namenregister en heeft een belangrijke rol vervuld als meelezer van de vertaling.

 

Maart 2018

Wil Boesten geeft u wederom een kleine inzage te geven in de vele uitdagingen waar hij tijdens de vertaling mee te kampen had. Hieronder staat zijn bijdrage over de vertaling van ‘ein butternder hund’:

Als vertaler moet je meegaan in de gedachtewereld van je auteur, tuurlijk. Maar in het geval van Vigoleis heb je te maken met een extreem associatief-intuïtief denkpatroon, een schrijfspel waarvan hij zelf de regels niet volgt en waarbij hij herhaaldelijk ontspoort en de weg kwijtraakt - en vaak nog eens opzettelijk ook. Het maakt het er niet makkelijker op, om niet te zeggen dat regelmatig mijn wanhoop met de Duitse vertwijfeling hand in hand gaat.
Zo bleef ik tijdens de eerste lezing tot twee keer toe haken aan de uitdrukking ‘ein butternder Hund', letterlijk: ‘een karnende hond'. Nu ben je geneigd dergelijke maaksels te benaderen met een houding van 'o, het is een beeld, daar vind ik wel een equivalent voor’. Zoiets móet je ook denken, anders word je meteen aan het begin al dol. Maar toch: 'karnende hond', een hond die melk karnt zodat die melk boter kan worden? Bij die eerste lezing kwam vooral het beeld in me op van een hond die zijn eigen staart probeert te vangen en daarbij als een dolle rondjes draait, je zou kunnen zeggen: als een karnton. Maar waarom noem je een rondjes draaiende hond karnen? Hoe moet ik me dat voorstellen? 'Das macht doch kein Sinn' zeggen de Duitsers dan.
Ik besloot eerst maar eens te vertalen wat er staat: karnende hond. Bij het nalopen van de tekst voordat die naar de meelezer ging (die inderdaad ook bleef haken aan de 'karnende hond’ en zich afvroeg wat dat voor iets raars was) besloot ik de woorden ‘hond’ en ‘karnen’ eens in te voeren als zoekterm - en het grote wonder geschiedde: want wat trof ik aan op de op de website molendatabase.org

 

Maart 2016

Will Boesten is gestart met de vertaling. Eerste zin (één van de motto's): Geld is een noodzakelijke deugd.